Zakonske promjene

Zakonske promjene za kupce električne energije

Od 01.01.2017. godine stupile su na snagu sljedeće zakonske promjene koje se odnose na krajnje kupce električne energije:

  • Smanjenje stope PDV-a sa 25% na 13% na isporuke električne energije do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika, uključujući i naknade vezane uz tu isporuku

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

  • Obveza opskrbljivača da izdaje Jedinstveni račun krajnjim kupcima na niskom naponu, koji obuhvaća naknadu za isporučenu električnu energiju i naknadu za korištenje mreže

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije 

x-teens.org