Električna energija

Električna energija

Nudimo Vam i opskrbu električnom energijom. Tarifne modele individualno prilagođavamo režimu potrošnje, što omogućuje bolje upravljanje troškovima, dodatne uštede i veću energetsku učinkovitost. Na temelju vlastite stručnosti, iskustva i kompetentnosti jamči svim svojim korisnicima kvalitetu, pouzdanost i dostupnost usluge opskrbe električnom energijom po najpovoljnijim tržišnim uvjetima.

Uz isporuke električne energije Crodux omogućava svim svojim kupcima kvalitetne dodatne usluge i stručno savjetovanje:

  • Individualna prilagodba tarifnog modela
  • Naknadu za angažiranu snagu i odstupanje od planirane potrošnje – ne naplaćujemo
  • Isporuka električne energije izvan standardnih profila (isporuka u tranšama; isporuke vikendom i sl.)
  • Isporuke prema burzovnim cijenama
  • Interaktivna suradnja u planiranju potrošnje (kupac-opskrbljivač-kupac)
  • Pružanje usluga inženjerskog savjetovanja:
    • – Mrežne usluge (jalova energija, prekoračenje priključne strane, priključenje novih objekata…)
    • – Energetska učinkovitost – racionalizacija potrošnje (implementacija visokoučinkovitih trošila, smanjenje vršnog opterećenja, upravljanje potrošnjom i monitoring)