Zakonski propisi

 1. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
  (Narodne novine, br. 158/13)
 2. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
  (Narodne novine, br. 134/15)
 3. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije
  (Narodne novine, br. 134/15)
 4. Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije
  (Narodne novine, br. 134/15)
 5. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta električne energije
  (Narodne novine, br. 94/07, 38/12)
 6. Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
  (Narodne novine, br. 88/12)
 7. Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
  (Narodne novine, br. 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15, 110/15)
 8. Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
  (Narodne novine, br. 133/13, 151/13, 20/14, 107/14, 100/15)
 9. Uredba o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
  (Narodne novine, br. 128/13)
 10. Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije
  (Narodne novine, br. 84/13, 20/14, 108/15)
 11. Odluka o iznosu naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije
  (Narodne novine, br. 34/15)
 12. Pravilnik o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta
  (HEP-OPS, 11/2009, 11/2010, 12/2010, 11/2011, 07/2012, 11/2012, 11/2013)
 13. Pravila nestandardnih usluga HOPS-a i Cjenik nestandardnih usluga HOPS-a
  (HOPS, 3/2015)
 14. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije
  (Narodne novine, br. 104/15)
 15. Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije
  (Narodne novine, br. 104/15)
 16. Pravila djelovanja tržišta električne energije
  (Narodne novine, br. 135/06, 146/10, 90/12)
 17. Pravila organiziranja tržišta električne energije
  (Narodne novine, br. 121/15)
 18. Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje
  (Narodne novine, br. 121/13, 82/14, 132/14)
 19. Metodologija za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu
  (Narodne novine, br. 37/11, 42/11)
 20. Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja
  (Narodne novine, br. 85/15)
 21. Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije
  (Narodne novine, br. 133/14)
 22. Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava
  (Narodne novine, br. 133/06, 135/11)
 23. Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
  (Narodne novine, br. 28/06)
 24. Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
  (Narodne novine, br. 52/06)
 25. Mrežna pravila elektroenergetskog sustava
  (Narodne novine, br. 36/06)
 26. Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom
  (Narodne novine, br. 56/15)
 27. Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom
  (Narodne novine, br. 14/06)
 28. Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
  (Narodne novine, br. 85/15)
 29. Odluka o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije
  (Narodne novine, br. 84/13, 101/13, 72/15)
 30. Cjenik nestandardnih usluga
  – u djelatnosti distribucije električne energije,
  – u djelatnosti distribucije električne energije – Mjerne usluge,
  – u djelatnosti opskrbe električnom energijom tarifnih kupaca.
  (HEP-ODS, 08/2009)
 31. Program za osiguranje i primjenu načela razvidnosti, objektivnosti i nepristranosti rada HEP – Operatora prijenosnog sustava d.o.o.
  (HEP-OPS, 5/2006)
 32. Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije
  (HROTE 16.04.2014.)
 33. Odluka o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru
  (Narodne novine, br. 137/14)