Taxi Cammeo vozi na Crodux autoplin

Taxi Cammeo vozi na Crodux autoplin

Taxi Cammeo među prvima je prepoznao kvalitetu Croduxovog autoplina i ostvario značajne uštede na gorivu! Naime, Crodux plin distribuira autoplin isključivo usklađen s normom EN 589, koja garantira visoku čistoću autoplina. Budući da ta norma u Hrvatskoj još uvijek nije obvezujuća, na hrvatskom se tržištu ukapljeni naftni plin pojavljuje u velikom rasponu mješavina i namjena. Kako biste bili uvjereni u kvalitetu plina koji kupujete, provjerite je li usklađen s normom EN 589.

Uz ukapljeni naftni plin u obliku autoplina, Crodux u ponudi ima i UNP u bocama za viličare u kvaliteti autoplina, UNP u bocama za domaćinstvo, mješavinu propana i butana te propana za korištenje kroz spremnike za UNP. Crodux plin je također jedini distributer koji prodaje mješavinu UNP-a u ljetnoj i zimskoj kvaliteti, čime se kupcima i krajnjim potrošačima jamči korištenje UNP-a u svim vremenskim prilikama. Standardna ljetna kvaliteta UNP mješavine sadrži omjer 40 posto propana i 60 posto butana, a zimska kvaliteta obrnute omjere te niski postotak nezasićenih ugljikovodika što je izrazito bitno za industrijske potrošače.