O UNP-u

Ukapljeni naftni plin (UNP,  eng. LPG – Liquified Petroleum Gas) smjesa je ukapljenih ugljkovodika koja se dobiva preradom nafte ili frakcionim izdvajanjem iz zemnog plina. Sastoji se većim dijelom od propana i butana, uz male koncentracije drugih ugljikovodika. Osnovna karakteristika ove smjese plinova je da su pri atmosferskim uvjetima u plinovitom stanju, a pri malom povećanju tlaka prelaze u tekuće stanje. Pritom se volumen znatno smanjuje, čak i do 270 puta. Ta osobina omogućuje lakšu opskrbu i prijenos plina u uvjetima u kojima ne postoji plinovod za sve vrste geografskih podloga, a transport se može obavljati pomoću željezničkih cisterni, autocisterni, brodova i cjevovodima za ograničenu distribuciju, kada je to ekonomski opravdano.

Ukapljeni naftni plin posjeduje karakteristike kao i prirodni plin jer je bez boje, mirisa i okusa te se mora tretirati isto tako odorizacijom, kako bi se mogao osjetiti prilikom propuštanja u atmosferu. Ono što ga značajno razlikuje od prirodnog plina je t2x veća težina od zraka tako da prilikom istjecanja, u obliku magličaste strukture pada na tlo (tzv. pasji plin), vrlo je niske granice eksplozivnosti i lakog stvaranja stehiometrijske smjese u zatvorenom prostoru.

Prednosti UNP-a u odnosu na ostale energente

  • zbog izrazito velikog smanjenja volumena pri prelasku iz plinovitog u tekuće stanje, ima najveći koeficijent obujmnog skladištenog prostora
  • lako se reguliraju osnovni parametric: tlak, ogrijevna vrijednost i temperatura
  • lako i dobro se miješa sa zrakom
  • energiju daje bez pripremnih faza i vrlo je iskoristiv, čak do 95%
  • lako se kombinira s ostalim gorivima