Autoplin

Prema svojstvima izgaranja i minimalne emisije štetnih plinova, ukapljeni naftni plin kao autoplin, svrstava se s prirodnim plinom u ekološki najprihvatljivija goriva. Emisije stakleničkih i otrovnih plinova u odnosu na benzinske motore osjetno su niže za sljedeće referentne vrijednosti: 50% manje ugljičnog monoksida, 40% manje ugljikovodičnih spojeva, 35% manje dušičnih oksida, 15% manje ugljičnog dioksida i 80% manje otrovnih spojeva kancerogenog karaktera.

autoplin

Zbog niza olakšica kojima razvijene zemlje potiču potrošnju ovog ekološkog goriva, od kojih je najznačajnija stavka trošarina, cijena autoplina niža je od cijene benzina i diesela. Isplativost se odnosi na korisnike (fizičke osobe ili tvrtke) koji prolaze veće kilometraže, odnosno 15.000 km i više na godinu. Oko 200 autopunilišta u Hrvatskoj osigurava kvalitetnu opskrbu kroz sustav benzinskih crpki ili individualnih lokacija u poduzetništvu.

Za razliku od prirodnog plina koji se koristi kao autoplin (CNG-stlačeni prirodni plin), propan-butan ima zbog načina transporta i eksploatacije svojstvo lake prilagodbe smještaja punilišta prema svim geografskim konfiguracijama. Današnji bi-fuel sustav radi na principu startanja uporabom benzina kao nezaobilaznog čimbenika do trenutka kada se postignućem od 30% radne temperature automaski uključuje sustav za prebacivanje na autoplin, što daje odlične rezultate u odnosu na ostala alternativna goriva prilikom pokretanja vozila u hladnijim uvjetima.

Dvostruki sustav napajanja goriva udvostručuje autonomiju vožnje i vozne karakteristike vozila. Trend rasta potrošnje autoplina na globalnoj razini je do 15% godišnje, što je posljedica sve većeg korištenja autoplina u zemljama s najbržim rastućim ekonomijama.

Sigurnost korištenja autoplina

Usprkos paušalnim i neutemeljenim stručnim mišljenjima u javnosti, spremnici autoplina potpuno su sigurni te u ukupnom sustavu isključuju bilo kakvu mogućnost akcidenta i pojavu eksplozivne smjese. Spremnici su dimenzionirani, ispitani na razne temperaturne uvjete tako da su potpuno sigurni od mogućnosti porasta tlaka, mogućeg kvara na mehanizmu korištenja ili propuštanja.

Ugradnja i održavanje

Ugradnja autoplinskih uređaja obavlja se samo kod ovlaštenih servisera, koji se nalaze u sustavu registra pri Centru za vozila Hrvatske, radi kontrole i verifikacije na tehničkom pregledu.

 

Procedura prilikom registracije vozila vrlo je jednostavna i obuhvaća sljedeće:

  • vaganje automobila (zbog naknadne ugradnje spremnika i instalacija) pri prvom punjenju
  • obvezan atest uređaja u ovlaštenim stanicama za tehnički pregled (cca 1000 kn); atest se obavlja samo jednom na početku ugradnje instalacija, ali u slučaju postavljanja novog uređaja u automobil, obvezno se radi novi postupak
  • postupak registracije vozila (bez obzira na valjanost postojeće dozvole koja još nije istekla) jednokratni trošak “naknada za ceste» u iznosu od 550 kn (u cijenu autoplina nije ugrađena naknada za ceste)
  • na prvom tehničkom pregledu obavlja se referentni eko test, a sljedećih godina korisnik je oslobođen pregleda.

Obveze održavanja i servisiranja

Servis vozila na autoplin:

  • svakih 20 000 km ili jednom godišnje
  • nakon 100 000 km obvezan “veliki servis”
  • svakih 5 godina obnova atesta spremnika autoplina.