Antunovac

lipanj 2011. započinje izgradnja prvog terminala i distributivnog centra u Slavoniji na lokaciji Gospodarske zone Općine Antunovac. Distributivni centar je opremljen nadzemnim spremnicima ukupnog radnog volumena od 170 m3, punionicom boca za domaćinstvo i maloprodajom autoplina.
U sastavu distributivnog centra nalazi se i jedinica transporta  sa vozilima specijaliziranim za prijevoz autoplina i boca za domaćinstvo.

travanj 2012. završen proces postavljanja i puštanja u pogon nove, tehnološki suvremene linije za punjenje boca za domaćinstvo koja uz visok stupanj automatizacije određenih tehnoloških procesa nudi i vrhunske mogućnosti za kontrolu mase i propusnosti čime se krajnjem korisniku omogućava maksimalna sigurnost prilikom korištenja boca za domaćinstvo i gospodarstvo, standardnih formata boca od  10 kg te 35 kg.
Pored toga, postavljena je i najmodernija oprema za istakalište autoplina sa svim potrebnim atestima i dozvolama, uključujući i uporabnu dozvolu za cijeli terminal.

travanj 2012. implementacija i certifikacija sustava upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001:2009

2013. uz stalan rast realizacije te svakodnevnu logističku prisutnost na području Slavonije svoju distributivnu mrežu širimo na Baranju i Zapadni Srijem a realizacija distributivnog centra Antunovac doseže brojku od skoro 3.500 tona  na godišnjoj bazi svih vrsta ukapljenog naftnog plina.

2014. daljnji rast plasmana i širenje distribucijske mreže stvorilo je potrebu za nabavkom novih teretnih vozila većeg kapaciteta za transport UNP-a čime je kvaliteta transporta podignuta na višu razinu.