Zakonska regulativa

Zakonodavstvo EU

 1. Direktiva 2009/72/EZ
  Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2003/54/EZ
 2. Uredba (EZ) br. 714/2009
  Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mreži za prekograničnu razmjenu električne energije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1228/2003
 3. Uredba komisije (EU) 543/2013
  od 14. lipnja 2013. o dostavi i objavi podataka na tržištima električne energije i o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća
 4. Direktiva 2009/73/EC
  Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009.  o o zajedničkim pravilima za tržište prirodnog plina i opoziv Direktive 2003/55/EC
 5. Uredba (EZ) br. 715/2009
  Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanju izvan snage Uredbe (EC) No 1775/2005, OJ L 229, 1.9.2009, OJ L 309, 24.11.2009
 6. Uredba (EZ) br. 713/2009
  Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora
 7. Uredba (EU) br. 1227/2011
  Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije
 8. Uredba (EU) br. 347/2013
  EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009
 9. Uredba Komisije (EU) 312/2014
  od 26. ožujka 2014. o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža
 10. Uredba Komisije (EU) br. 984/2013
  od 14. listopada 2013. o uspostavi mrežnog kodeksa za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća
 11. Uredba Komisije (EU) 2015/1222
  od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima

Energetski zakoni

 1. Zakon o energiji
  (Narodne novine, br. 120/12, 14/14, 102/15)
 2. Zakon o tržištu električne energije
  (Narodne novine, br. 22/13, 102/15)
 3. Zakon o tržištu plina
  (Narodne novine, br. 28/13, 14/14)
 4. Zakon o tržištu toplinske energije
  (Narodne novine, br. 80/13, 14/14, 95/15)
 5. Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata
  (Narodne novine, br. 19/14)
 6. Zakon o biogorivima za prijevoz
  (Narodne novine, br. 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14)
 7. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti
  (Narodne novine, br. 120/12)
 8. Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
  (Narodne novine, br. 100/15)