Zakonske promjene

Zakonske promjene za kupce električne energije

 

 

  • Povećanje cijene Naknade za OIEiVUK za krajnje kupce
    Od 01.09.2017. odlukom Vlade RH povećan je iznos Naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije sa 0,035 kn/kWh na 0,105 kn/kWh + PDV.

Od 01.01.2017. godine stupile su na snagu sljedeće zakonske promjene koje se odnose na krajnje kupce električne energije: