Zaštita okoliša

Za razliku od ostalih krutih i tekućih goriva, ukapljeni naftni plin (UNP) i prirodni plin u procesu izgaranja ne otpuštaju u atmosferu dim, pepeo, čađu ni krute čestice niti se pritom oslobađaju neugodni mirisi, što ih svrstava u ekološki najprihvatljivije energente.

crodux_plin_web_vizuali_20160426_320px_3

U urbanim sredinama, u kojima je najčešće koncentriran vrlo velik broj motornih vozila, ukapljeni naftni i prirodni plin s pravom zauzimaju posebno mjesto kao alternativna pogonska goriva, ponajprije zahvaljujući svojim gorivim svojstvima te – u usporedbi s konvencionalnim motornim gorivima – najmanjoj emisiji štetnih plinova, koji dugoročno negativno utječu na zdravlje ljudi te životinjski i biljni svijet.

Naime, u usporedbi s benzinom i dizelom, izgaranjem ukapljenog naftnog plina odnosno prirodnog plina u atmosferu se oslobađa i do 80% manje otrovnih spojeva benzena i butadiena, koji imaju izuzetno kancerogena svojstva, a dugotrajna izloženost ovim spojevima potiče i oboljenja poput astme, bronhijalnih tegoba, malignih oboljenja te brojnih alergija.

crodux_plin_web_vizuali_20160426_320px_2

Prednost UNP-a i prirodnog plina u odnosu na konvencionalna motorna goriva svakako je i u minimalnom udjelu sumpornih spojeva, čime izravno pridonose nastojanjima usmjerenim protiv kiselih kiša, očuvanju šumskog i biljnog svijeta kao i smanjivanju zagađenja voda i zemlje.

Zahvaljujući mnogobrojnim prednostima, u Europskoj uniji i diljem svijeta potiče se širenje i intenziviranje primjene ukapljenog naftnog plina i prirodnog plina kao važan korak prema smanjivanju troškova čitavog društva i doprinos globalnom nastojanju usmjerenom ka smanjivanju emisija stakleničkih plinova.

S ciljem definiranja parametara vezanih uz kreiranje politike prema raznim vrstama pogonskih motornih goriva, Millbrook – ovlašteni laboratorij u Ujedinjenom Kraljevstvu – pristupio je 1998. i 1999. godine referentnom testiranju emisije plinova u laboratorijskim ispitnim uvjetima i uvjetima prigodom pogonske eksploatacije. Rezultati ispitivanja postali su snažan argument u rukama industrije ukapljenog naftnog plina prema tijelima javne vlasti, a ovom su energentu omogućili i postizanje posebnog statusa alternativnog goriva zahvaljujući dokazano manjem negativnom utjecaju na okoliš u odnosu na dizelsko i benzinsko gorivo.

Učinak UNP-a u odnosu na benzin:

  • do 15% manje stakleničkih plinova
  • do 50% manje krutih čestica
  • do 60% manje CO
  • do 33% manje NO
  • Praktično nulto isparavanje emisije ugljikovodika
  • Do 80% manje otrova u zraku kao benzen i 1.3 butadien

Emisija vozila na UNP*

Usporedba prema benzinu Usporedba prema dieselu
75% manje CO 90% manje krutih čestica
85% manje ugljikovodika 90% manje NO
40% manje NO 60% manje CO
10% manje CO2 70% manje utjecaja na oblikovanje ozona
87% manje utjecaja na oblikovanje
ozona

*Podaci testiranja preuzeti su iz nezavisnog Millbrok laboratorija za emisiju vozila (Ujedinjeno kraljevstvo-Velika Britanija) iz 1998. i 1999.